NA ČO MÁTE NÁROK, AK BOL VÁŠ LET ZRUŠENÝ ALEBO STE HO MUSELI ZRUŠIŤ KVÔLI KORONAVÍRUSU?

NA ČO MÁTE NÁROK, AK BOL VÁŠ LET ZRUŠENÝ ALEBO STE HO MUSELI ZRUŠIŤ KVÔLI KORONAVÍRUSU?

Všetky európske krajiny zaviedli v reakcii na pandémiu koronavírusu reštriktívne opatrenia. Obmedzili cestovanie, zaviedli karanténu alebo úplný lockdown. Tieto kroky majú ďalekosiahle dopady na sektor dopravy, preto je veľmi dôležité, aby ste poznali svoje práva ako cestujúci.

Dňa 13. mája Európska komisia uverejnila detailné usmernenia na to, aby práva pre všetkých cestujúcich boli uplatňované rovnako a cestujúci v EÚ boli dostatočne chránení.

Prečítajte si, aké máte počas tejto mimoriadnej situácie práva ako cestujúci.

Čo sa stane, keď je môj let zrušený?

Letecké spoločnosti sú pri zrušení letu povinné dať vám na výber z troch možností:

  1.  vrátenie peňazí,
  2.  presmerovanie letu na čo najskôr,
  3.  zmena letu na neskorší dátum podľa vášho výberu.

Ak si vyberiete presmerovanie letu čo najskôr je to možné, nesmiete zabúdať na to, že to môže trvať oveľa dlhšie ako presmerovanie za iných okolností. Dnes totiž kvôli epidémii lieta oveľa menej lietadiel.

Mám v prípade zrušenie letu nárok na ubytovanie a stravu?

Ak je váš let zrušený a vyberiete si presmerovanie čo najskôr, tak vaša letecká spoločnosť je povinná vám poskytnúť jedlo, občerstvenie a ubytovanie. Toto platí bez výnimky pre všetkých leteckých prepravcov.

Mám nárok na vrátenie peňazí?

Leteckí cestujúci majú právo na vrátenie peňazí, ak je ich let zrušený menej ako dva týždne pred dátumom odletu, pokiaľ neexistujú mimoriadne okolnosti. Táto výnimka sa môže uplatniť v prípade epidémie koronavírusu, keď opatrenia prijaté orgánmi verejnej moci bránia normálnej činnosti leteckých spoločností.

Čo v prípade, ak chcem zrušiť let ja?

Ak zrušíte cestu z vlastnej iniciatívy, vrátenie platby závisí od typu zakúpenej letenky a jej zmluvných podmienok. Ďalšie podrobnosti získate od dopravcu.

Namiesto vrátenia peňazí mi bol ponúknutý kupón. Aké mám práva v tomto prípade?

Ako cestujúci máte právo vybrať si, či chcete vrátiť peniaze alebo voucher. To platí pre všetky zrušené cestovné lístky – letenky, lístky na vlak, autobus, autokar alebo trajekt, ako aj balíky cestovných služieb. Podľa usmernení EÚ z 13. mája by mali mať poukážky minimálnu dobu platnosti jeden rok a ak ich nevyužijete, musia vám byť vrátené peniaze. Dopravné spoločnosti by mali byť flexibilné, napríklad umožniť vám cestovať na tej istej trase za rovnakých podmienok. Poukážky možno previesť na inú osobu.

Preverte si, či máte nárok na odškodnenie!

Cieľom spoločnosti FlightClaimEU je v tomto nepredvídateľnom čase pomôcť cestujúcim poskytnutím ďalších informácií o zákonných právach, ktoré je možné vymáhať. FlightClaimEU zároveň slúži ako prepojenie medzi reguláciou EÚ a kompenzáciou, a úspešne vybavuje žiadosti cestujúcich, ktorí boli poškodení porušením letového poriadku. Odvolanie sa na súd v mene ktoréhokoľvek klienta s platnou žiadosťou o kompenzáciu je súčasťou našej misie a za svoje služby neúčtujeme žiadne poplatky, kým prípad nevyhráme. Pracujeme na podmienke jednoduchej provízie, ktorá sa účtuje až po zaplatení náhrady leteckou spoločnosťou.