Batožina

Chcete sa dozvedieť viac o svojich právach ohľadom batožiny?

Prečítajte krátky a zrozumiteľný prehľad nižšie

Zaujímalo vás niekedy, kto je zodpovedný za vašu batožinu, keď ju na letisku odovzdáte? Letecká spoločnosť preberá zodpovednosť za každú zapísanú batožinu, ktorú ste jej odovzdali. Tým vám vzniká zákonné právo na odškodnenie až do výšky 1300 EUR v prípade, ak ide o poškodenie batožiny, stratu batožiny a tiež výdavky spôsobené oneskorením batožiny. Zahŕňa to aj poškodenú príručnú batožinu, ak škodu priamo zaviní letecká spoločnosť.
Doteraz 152 krajín ratifikovalo Varšavský dohovor a 120 krajín Montrealský dohovor, ktoré v súčasnosti regulujú leteckú prepravu batožiny. To znamená, že uplatnenie týchto dohovorov presahuje hranice EÚ. Nižšie nájdete informácie o tom, ako sa to týka vášho nároku.

Chcete sa dozvedieť viac o svojich právach ohľadom batožiny?

Prečítajte krátky a zrozumiteľný prehľad nižšie

 

Zaujímalo vás niekedy, kto je zodpovedný za vašu batožinu, keď ju na letisku odovzdáte? Letecká spoločnosť preberá zodpovednosť za každú zapísanú batožinu, ktorú ste jej odovzdali. Tým vám vzniká zákonné právo na odškodnenie až do výšky 1300 EUR v prípade, ak ide o poškodenie batožiny, stratu batožiny a tiež výdavky spôsobené oneskorením batožiny. Zahŕňa to aj poškodenú príručnú batožinu, ak škodu priamo zaviní letecká spoločnosť.
Doteraz 152 krajín ratifikovalo Varšavský dohovor a 120 krajín Montrealský dohovor, ktoré v súčasnosti regulujú leteckú prepravu batožiny. To znamená, že uplatnenie týchto dohovorov presahuje hranice EÚ. Nižšie nájdete informácie o tom, ako sa to týka vášho nároku.

Overte si, či spĺňate podmienky

Zistite, či vaša žiadosť spĺňa nižšie uvedené požiadavky

Overte si, či spĺňate podmienky

Zistite, či vaša žiadosť spĺňa nižšie uvedené požiadavky

Meškanie letu

V prípade omeškania batožiny máte nárok na náhradu dodatočných nákladov. Vo väčšine prípadov sa to obmedzuje na nákup nevyhnutných vecí, ktoré slúžia ako náhrada za obsah batožiny. K tomu musia byť predložené doklady o kúpe. Ak správu o preprave batožiny (Property Irregularity Report – PIR) vyplníte do 7 dní odo dňa príchodu, zvyšuje to šancu na odškodnenie.

Poškodený a chýbajúci obsah batožiny

Nárok na odškodnenie máte v prípade, ak dokážete preukázať, že k poškodeniu alebo strate obsahu došlo pri manipulácii so skontrolovanou batožinou leteckou spoločnosťou a jej partnermi (zvyčajne predložením fotografií). Právo na náhradu za príručnú batožinu sa uplatňuje iba vtedy, ak bola škoda spôsobená chybným konaním leteckej spoločnosti. Ak správu o preprave batožiny (Property Irregularity Report – PIR) vyplníte do 7 dní odo dňa príchodu, zvyšuje to šancu na odškodnenie.

Strata batožiny

Máte nárok na kompenzáciu za všetku batožinu, ktorá bola zaregistrovaná na prepravu v nákladnom priestore lietadla. Pred podaním nároku o strate batožiny musela byť predložená správa o preprave batožiny (Property Irregularity Report – PIR). Batožina sa úradne považuje za stratenú po uplynutí 21 dní od dátumu príchodu.

Maximálna výška náhrady

Letecké spoločnosti sú zo zákona povinné poskytovať peňažné náhrady a/alebo odškodnenia vo vyššie uvedených prípadoch až do výšky 1131 zvláštnych práv čerpania (ZPČ), čo je mena s prevodným kurzom do iných mien, ktorý denne aktualizuje Medzinárodný menový fond (MMF). V súčasnosti to zodpovedá sume asi 1300 EUR.

Maximálna výška náhrady

Letecké spoločnosti sú zo zákona povinné poskytovať peňažné náhrady a/alebo odškodnenia vo vyššie uvedených prípadoch až do výšky 1131 zvláštnych práv čerpania (ZPČ), čo je mena s prevodným kurzom do iných mien, ktorý denne aktualizuje Medzinárodný menový fond (MMF). V súčasnosti to zodpovedá sume asi 1300 EUR.

Kalkulačka kompenzácie

Odpovedzte na niekoľko jednoduchých otázok a zistite, koľko by ste si mohli nárokovať!

Vyberte si službu, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám

Všetko v
Druhý názor*
Jednoduché použitie: ponúka najlepší zážitok
Jednoduché použitie: ponúka najlepší zážitok
Jednoduché použitie: ponúka najlepší zážitok
Vysoká miera úspešnosti: nájdeme víťazné argumenty!
Vysoká miera úspešnosti: nájdeme víťazné argumenty!
Vysoká miera úspešnosti: nájdeme víťazné argumenty!
Šetrí čas: pokrývame celý proces vybavovania žiadostí.
Šetrí čas: pokrývame celý proces vybavovania žiadostí.
Šetrí čas: pokrývame celý proces vybavovania žiadostí.
Váš nárok je v správnych rukách: ponúkame interné právne odborné znalosti a skúsenosti.
Váš nárok je v správnych rukách: ponúkame interné právne odborné znalosti a skúsenosti.
Váš nárok je v správnych rukách: ponúkame interné právne odborné znalosti a skúsenosti.
Bez úspechu - princíp bez platenia: vyplatíte iba vtedy, keď je reklamácia úspešná!
Bez úspechu - princíp bez platenia: vyplatíte iba vtedy, keď je reklamácia úspešná!
Bez úspechu - princíp bez platenia: vyplatíte iba vtedy, keď je reklamácia úspešná!

Vyberte si službu, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám

Všetko v
Druhý názor*
Jednoduché použitie: ponúka najlepší zážitok
Jednoduché použitie: ponúka najlepší zážitok
Jednoduché použitie: ponúka najlepší zážitok
Vysoká miera úspešnosti: nájdeme víťazné argumenty!
Vysoká miera úspešnosti: nájdeme víťazné argumenty!
Vysoká miera úspešnosti: nájdeme víťazné argumenty!
Šetrí čas: pokrývame celý proces vybavovania žiadostí.
Šetrí čas: pokrývame celý proces vybavovania žiadostí.
Šetrí čas: pokrývame celý proces vybavovania žiadostí.
Váš nárok je v správnych rukách: ponúkame interné právne odborné znalosti a skúsenosti.
Váš nárok je v správnych rukách: ponúkame interné právne odborné znalosti a skúsenosti.
Váš nárok je v správnych rukách: ponúkame interné právne odborné znalosti a skúsenosti.
Bez úspechu - princíp bez platenia: vyplatíte iba vtedy, keď je reklamácia úspešná!
Bez úspechu - princíp bez platenia: vyplatíte iba vtedy, keď je reklamácia úspešná!
Bez úspechu - princíp bez platenia: vyplatíte iba vtedy, keď je reklamácia úspešná!