Letové práva

Chcete poznať svoje práva ako cestujúceho v leteckej doprave?

Prečítajte krátky a zrozumiteľný prehľad vašich práv nižšie

Bol váš let oneskorený, zrušený alebo vám zamietli nástup do lietadla? Podľa nariadenia EÚ 261/2004 môžete požadovať odškodnenie a náhradu za všetky tieto prípady narušenia letu! Kompenzácie sa pohybujú od 250 EUR až do 600 EUR na osobu, a to bez ohľadu na dodatočnú náhradu výdavkov! Príslušné ustanovenia, vrátane nariadenia 261/2004, platia vo všetkých krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a zameriavajú sa predovšetkým na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany práv cestujúcich. Dokonca zaručujú, aby bola cestujúcim na základe požiadavky poskytnutá strava, ubytovanie a doprava, pokiaľ sa let omešká o dve alebo viac hodín oproti plánu. Ak letecké spoločnosti nedodržiavajú tieto ustanovenia, je možné právne vymáhať odškodnenie a/alebo náhradu. Nižšie sa dozviete ako sa to týka vášho nároku.

Chcete poznať svoje práva ako cestujúceho v leteckej doprave?

Prečítajte krátky a zrozumiteľný prehľad vašich práv nižšie

 

Bol váš let oneskorený, zrušený alebo vám zamietli nástup do lietadla? Podľa nariadenia EÚ 261/2004 môžete požadovať odškodnenie a náhradu za všetky tieto prípady narušenia letu! Kompenzácie sa pohybujú od 250 EUR až do 600 EUR na osobu, a to bez ohľadu na dodatočnú náhradu výdavkov! Príslušné ustanovenia, vrátane nariadenia 261/2004, platia vo všetkých krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a zameriavajú sa predovšetkým na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany práv cestujúcich. Dokonca zaručujú, aby bola cestujúcim na základe požiadavky poskytnutá strava, ubytovanie a doprava, pokiaľ sa let omešká o dve alebo viac hodín oproti plánu. Ak letecké spoločnosti nedodržiavajú tieto ustanovenia, je možné právne vymáhať odškodnenie a/alebo náhradu. Nižšie sa dozviete ako sa to týka vášho nároku.

Overte si, či spĺňate podmienky

Zistite, či vaša žiadosť spĺňa nižšie uvedené požiadavky

Overte si, či spĺňate podmienky

Zistite, či vaša žiadosť spĺňa nižšie uvedené požiadavky

Váš let musí spĺňať tieto požiadavky:

odlet, prílet alebo prestup v jednej z krajín Európskej únie, ak ju prevádzkuje letecká spoločnosť so sídlom v Európskej únii. Ak je prevádzkovaný leteckou spoločnosťou so sídlom mimo územia Európskej únie, musí byť krajina odletu jednou z krajín Európskej únie. Nariadenie sa vzťahuje na celú cestu bez ohľadu na akékoľvek medzipristátia.

Meškanie letu

Ak mal váš let pri prílete meškanie tri alebo viac hodín, máte právo na náhradu škody. Výška náhrady závisí od vašej trasy a vzdialenosti letu. Ak sa odlet oneskoril o dve alebo viac hodín, máte právo požadovať refundáciu ďalších výdavkov, ako sú jedlo, preprava a ubytovanie, v závislosti od dĺžky letu.

Zrušenie letu

Máte právo požadovať náhradu vo všetkých prípadoch, s výnimkou situácie, ak bol váš let zrušený viac ako týždeň pred dátumom odletu a letecká spoločnosť vám ponúkla presmerovanie trasy čo najbližšie k pôvodnému času odletu a príletu. Presná výška kompenzácie závisí od vašej trasy a celkovej dĺžky letu (bez ohľadu na medzipristátia).

Zamietnutie nástupu do lietadla

Máte právo na preplatenie všetkých nákladov na letenku a odškodnenie rovnako ako pri zrušení letu. Okrem toho máte tiež právo na preplatenie dodatočných výdavkov, ako sú jedlo, preprava a ubytovanie. Ak ste sa však dobrovoľne rozhodli zostať na žiadosť leteckej spoločnosti, máte nárok len na vrátenie pôvodnej ceny letenky, a to len v prípade, ak ste neakceptovali náhradný let.

Mimoriadne okolnosti

Situácie, v ktorých letecké spoločnosti nemôžu zabrániť oneskoreniu alebo zrušeniu letu prijatím primeraných opatrení, sa nazývajú mimoriadne okolnosti. V takýchto prípadoch prerušenie nespadá do ich zodpovednosti a nemáte nárok na žiadnu náhradu. Stále však možno požadovať úhradu dodatočných výdavkov, ako sú jedlo, preprava a ubytovanie, spôsobených mimoriadnymi okolnosťami v mieste odchodu.

Príklady mimoriadnych okolností

Medzi najbežnejšie typy týchto situácií patria štrajky organizované strediskom riadenia letovej prevádzky, poruchy letiskového systému a zlé počasie. Za osobitné okolnosti sa však môžu považovať iba špecifické typy nepriaznivého počasia. Zásahy bleskom napríklad nepredstavujú ohrozenie bezpečnosti letu. Napriek tomu, že úder blesku je skôr „neštandardnou“ situáciou, do tejto kategórie stále nepatrí. Štrajky posádky, meškania z predchádzajúcich letov a väčšina technických porúch sa tak isto nemôžu považovať za osobitné okolnosti.

Mimoriadne okolnosti

Situácie, v ktorých letecké spoločnosti nemôžu zabrániť oneskoreniu alebo zrušeniu letu prijatím primeraných opatrení, sa nazývajú mimoriadne okolnosti. V takýchto prípadoch prerušenie nespadá do ich zodpovednosti a nemáte nárok na žiadnu náhradu. Stále však možno požadovať úhradu dodatočných výdavkov, ako sú jedlo, preprava a ubytovanie, spôsobených mimoriadnymi okolnosťami v mieste odchodu.

Príklady mimoriadnych okolností

Medzi najbežnejšie typy týchto situácií patria štrajky organizované strediskom riadenia letovej prevádzky, poruchy letiskového systému a zlé počasie. Za osobitné okolnosti sa však môžu považovať iba špecifické typy nepriaznivého počasia. Zásahy bleskom napríklad nepredstavujú ohrozenie bezpečnosti letu. Napriek tomu, že úder blesku je skôr „neštandardnou“ situáciou, do tejto kategórie stále nepatrí. Štrajky posádky, meškania z predchádzajúcich letov a väčšina technických porúch sa tak isto nemôžu považovať za osobitné okolnosti.

Kalkulačka kompenzácie

Odpovedzte na niekoľko jednoduchých otázok a zistite, koľko by ste si mohli nárokovať!

Má letecká spoločnosť sídlo v EÚ?

Áno

žiadny

Vyber položku

Ďalšie

Môj let bol ovplyvnený

Oneskorenie

Zrušenie letu a presmerovanie letu

Zamietnutie nástupu do lietadla

Vyber položku

Ďalšie

Môj let bol ovplyvnený

Oneskorenie

Zrušenie letu a presmerovanie letu

Zamietnutie nástupu do lietadla

Vyber položku

Ďalšie

Odchádzate z EÚ?

Áno

žiadny

Vyber položku

Ďalšie

Môj let bol meškaný

Menej ako 3 hodiny

Viac ako 3 hodiny

Vyber položku

Ďalšie

Môj let bol meškaný

Menej ako 3 hodiny

Viac ako 3 hodiny

Vyber položku

Ďalšie

Zmeškali ste spojovací let kvôli tomuto oneskoreniu?

Áno

žiadny

Vyber položku

Ďalšie

Bol odchod alebo príchod mimo EÚ?

Áno

žiadny

Vyber položku

Ďalšie

Bol odchod alebo príchod mimo EÚ?

Áno

žiadny

Vyber položku

Ďalšie

Zmeškali ste spojovací let kvôli tomuto oneskoreniu?

Áno

žiadny

Vyber položku

Ďalšie

Dĺžka môjho letu bola

Menej ako 1500 km

Medzi 1500 km a 3500 km

Viac ako 3500 km

Vyber položku

Ďalšie

Dĺžka môjho letu bola

Menej ako 1500 km

Viac ako 1500 km

Vyber položku

Ďalšie

Dĺžka môjho letu bola

Menej ako 1500 km

Medzi 1500 km a 3500 km

Viac ako 3500 km

Vyber položku

Ďalšie

Dĺžka môjho letu bola

Menej ako 1500 km

Viac ako 1500 km

Vyber položku

Ďalšie

Dĺžka môjho letu bola

Menej ako 1500 km

Medzi 1500 km a 3500 km

Viac ako 3500 km

Vyber položku

Ďalšie

Dĺžka môjho letu bola

Menej ako 1500 km

Medzi 1500 km a 3500 km

Viac ako 3500 km

Vyber položku

Ďalšie

Potenciálna kompenzácia

Náhrada výdavkov

Summary

Description Information Quantity Price
Discount :
Total :

Uplatnite si nárok

Vyberte si službu, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám

Všetko v
Druhý názor*
Jednoduché použitie: ponúka najlepší zážitok
Jednoduché použitie: ponúka najlepší zážitok
Jednoduché použitie: ponúka najlepší zážitok
Vysoká miera úspešnosti: nájdeme víťazné argumenty!
Vysoká miera úspešnosti: nájdeme víťazné argumenty!
Vysoká miera úspešnosti: nájdeme víťazné argumenty!
Šetrí čas: pokrývame celý proces vybavovania žiadostí.
Šetrí čas: pokrývame celý proces vybavovania žiadostí.
Šetrí čas: pokrývame celý proces vybavovania žiadostí.
Váš nárok je v správnych rukách: ponúkame interné právne odborné znalosti a skúsenosti.
Váš nárok je v správnych rukách: ponúkame interné právne odborné znalosti a skúsenosti.
Váš nárok je v správnych rukách: ponúkame interné právne odborné znalosti a skúsenosti.
Bez úspechu - princíp bez platenia: vyplatíte iba vtedy, keď je reklamácia úspešná!
Bez úspechu - princíp bez platenia: vyplatíte iba vtedy, keď je reklamácia úspešná!
Bez úspechu - princíp bez platenia: vyplatíte iba vtedy, keď je reklamácia úspešná!

Vyberte si službu, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám

Všetko v
Druhý názor*
Jednoduché použitie: ponúka najlepší zážitok
Jednoduché použitie: ponúka najlepší zážitok
Jednoduché použitie: ponúka najlepší zážitok
Vysoká miera úspešnosti: nájdeme víťazné argumenty!
Vysoká miera úspešnosti: nájdeme víťazné argumenty!
Vysoká miera úspešnosti: nájdeme víťazné argumenty!
Šetrí čas: pokrývame celý proces vybavovania žiadostí.
Šetrí čas: pokrývame celý proces vybavovania žiadostí.
Šetrí čas: pokrývame celý proces vybavovania žiadostí.
Váš nárok je v správnych rukách: ponúkame interné právne odborné znalosti a skúsenosti.
Váš nárok je v správnych rukách: ponúkame interné právne odborné znalosti a skúsenosti.
Váš nárok je v správnych rukách: ponúkame interné právne odborné znalosti a skúsenosti.
Bez úspechu - princíp bez platenia: vyplatíte iba vtedy, keď je reklamácia úspešná!
Bez úspechu - princíp bez platenia: vyplatíte iba vtedy, keď je reklamácia úspešná!
Bez úspechu - princíp bez platenia: vyplatíte iba vtedy, keď je reklamácia úspešná!