O nás

FlightClaimEU bojuje za ochranu práv cestujúcich

Čo robíme

Veríme, že cestujúci by nemali trpieť kvôli silnejšej pozícii leteckej spoločnosti. Zvyšujeme informovanosť o právach cestujúcich a vďaka svojim odborným znalostiam pomáhame cestujúcim získať odškodnenie tým, že budeme riešiť žiadosti a vyhrávať právne bitky v ich mene. Náš prístup je založený na presvedčení, že zákazníci si zaslúžia rýchlu a ľahko dostupnú službu, a preto ponúkame služby, ktoré sú založené na najnovších IT riešeniach. Vitajte v modernom svete, kde sa cestujúci zbavili slabšej pozície a môžu účinne bojovať za svoje práva!

Naša misia

Naším poslaním je informovať cestujúcich o ich právach a podporovať ich poskytovaním rýchleho, ekonomického a bezrizikového postupu pri podávaní žiadosti. FlightClaimEU slúži ako prepojenie medzi reguláciou EÚ a kompenzáciou, a úspešne vybavuje žiadosti cestujúcich postihnutých porušením letového poriadku. Odvolanie sa na súd v mene ktoréhokoľvek klienta s platnou žiadosťou o kompenzáciu je súčasťou našej misie a za svoje služby neúčtujeme žiadne poplatky, kým prípad nevyhráme. Pracujeme na podmienke jednoduchej provízie, ktorá sa účtuje až po zaplatení náhrady leteckou spoločnosťou.

FlightClaimEU bojuje za práva cestujúcich v leteckej doprave

FlightClaimEU bojuje za ochranu práv cestujúcich

Čo robíme

Veríme, že cestujúci by nemali trpieť kvôli silnejšej pozícii leteckej spoločnosti. Zvyšujeme informovanosť o právach cestujúcich a vďaka svojim odborným znalostiam pomáhame cestujúcim získať odškodnenie tým, že budeme riešiť žiadosti a vyhrávať právne bitky v ich mene. Náš prístup je založený na presvedčení, že zákazníci si zaslúžia rýchlu a ľahko dostupnú službu, a preto ponúkame služby, ktoré sú založené na najnovších IT riešeniach. Vitajte v modernom svete, kde sa cestujúci zbavili slabšej pozície a môžu účinne bojovať za svoje práva!

Naša misia

Naším poslaním je informovať cestujúcich o ich právach a podporovať ich poskytovaním rýchleho, ekonomického a bezrizikového postupu pri podávaní žiadosti. FlightClaimEU slúži ako prepojenie medzi reguláciou EÚ a kompenzáciou, a úspešne vybavuje žiadosti cestujúcich postihnutých porušením letového poriadku. Odvolanie sa na súd v mene ktoréhokoľvek klienta s platnou žiadosťou o kompenzáciu je súčasťou našej misie a za svoje služby neúčtujeme žiadne poplatky, kým prípad nevyhráme. Pracujeme na podmienke jednoduchej provízie, ktorá sa účtuje až po zaplatení náhrady leteckou spoločnosťou.

Naše služby

FlightClaim

FlightClaimEU úspešne vybavuje reklamácie pre cestujúcich v leteckej doprave, ktorí čelia problémom meškania, zrušenia a zamietnutia nástupu do lietadla. Ak je to potrebné, obrátime sa na súd v mene ktoréhokoľvek cestujúceho, ktorý má platný nárok na odškodnenie. Za službu si nebudeme účtovať žiadne poplatky, kým nevyhráme prípad a letecká spoločnosť nezaplatí požadované odškodné. Nepríjemnosti, ktoré ste utrpeli, vám budú náležite kompenzované.

BaggageClaim

FlightClaimEU vám pomôže zaistiť odškodnenie a refundáciu (za náhradné veci) pri omeškanej, stratenej alebo poškodenej batožine nielen tým, že podá reklamáciu, ale aj nepretržitým tlačením na leteckú spoločnosť, aby odpovedala. Zároveň bude podľa potreby neustále diskutovať a používať právne argumenty, aby vyhrala, a vytrvá, kým váš prípad nebude vyriešený.

TaxClaim

FlightClaimEU vám pomôže získať vrátenie letiskových daní zahrnutých v nepoužitej letenke. Ak ste let neuskutočnili, nemusia sa platiť príslušné letiskové dane, avšak v súčasnosti letecké spoločnosti tieto dane automaticky nevracajú. V každom prípade je potrebné sa s nimi skontaktovať priamo. Vďaka svojej odbornosti vám FlightClaimEU zaručí, že sa to uskutoční efektívne a refundácia vám bude vyplatená.

RentalClaim

Už čoskoro.

Naše služby

FlightClaim

FlightClaimEU úspešne vybavuje reklamácie pre cestujúcich v leteckej doprave, ktorí čelia problémom meškania, zrušenia a zamietnutia nástupu do lietadla. Ak je to potrebné, obrátime sa na súd v mene ktoréhokoľvek cestujúceho, ktorý má platný nárok na odškodnenie. Za službu si nebudeme účtovať žiadne poplatky, kým nevyhráme prípad a letecká spoločnosť nezaplatí požadované odškodné. Nepríjemnosti, ktoré ste utrpeli, vám budú náležite kompenzované.

BaggageClaim

FlightClaimEU vám pomôže zaistiť odškodnenie a refundáciu (za náhradné veci) pri omeškanej, stratenej alebo poškodenej batožine nielen tým, že podá reklamáciu, ale aj nepretržitým tlačením na leteckú spoločnosť, aby odpovedala. Zároveň bude podľa potreby neustále diskutovať a používať právne argumenty, aby vyhrala, a vytrvá, kým váš prípad nebude vyriešený.

TaxClaim

FlightClaimEU vám pomôže získať vrátenie letiskových daní zahrnutých v nepoužitej letenke. Ak ste let neuskutočnili, nemusia sa platiť príslušné letiskové dane, avšak v súčasnosti letecké spoločnosti tieto dane automaticky nevracajú. V každom prípade je potrebné sa s nimi skontaktovať priamo. Vďaka svojej odbornosti vám FlightClaimEU zaručí, že sa to uskutoční efektívne a refundácia vám bude vyplatená.

RentalClaim

Už čoskoro.